Novo

Razotkrivanje Kašmir Huseinović

Book&MoreVijeće za knjigu i nakladništvo nije dovoljno moralno da donese ispravnu odluku.
Ovo je poučak koji ćemo pretvoriti u aksiom u sljedećih nekoliko postupaka. Pri dokazivanju ovog poučka koristit ćemo se Newtonovom metodom traženja nule funkcije tangentom, poznatom još i drevnim Babiloncima.

Prvo ćemo definirati funkciju, definicijom koju sam dobio od najdražeg prijatelja Seada Delića. S njim sam se prvi puta susreo kad sam kupio prvo računalo, iako smo, ne znajući jedan za drugoga, sudjelovali na raznim općinskim, regionalnim i republičkim natjecanjima iz matematike i fizike.

Prva definicija jest definicija funkcije, koja bi trebala biti svima jasna:

Funkcija je ovisnost dviju ili više veličina, zavisno promjenjive od nezavisno promjenjive.

Definirat ćemo i izvode.

Izvod je količnik priraštaja zavisno promjenjive funkcije i priraštaja nezavisno promjenjive funkcije.

Postoje lijevi i desni izvodi, i ako su oni jednaki, funkcija je prirodna, ispravna i neprekidna u danoj točki.

Svaka neprirodna i snažna sila može dovesti do poremećaja funkcije gdje desni i lijevi izvod nisu jednaki i ne možemo naći nulu funkcije tangentom metodom pa dolazi do prekida funkcije.

Tangentni način traženja nule funkcije.

U traženju nule funkcije tangentom imamo dvije promjenjive: tangentu nule i vrijeme. Ovom metodom možemo predvidjeti budućnost. Slično nešto kao i prognoziranju vremena. Možemo prognozirati budućnost.

Za ovu metodu vrijedi pravilo konvergencije. 

Konvergencija je proces ili određena okolnost postupnog približavanja točki u prostoru ili vremenu, različitih, odnosno srodnih mišljenja ili vrijednosti, pomirenje suprotnosti ili postupno kretanje prema ravnoteži.

Ulaganje u sve aktivnosti koje su usmjerene na jačanju svih nakladnika neke zemlje podrazumijevaju se pod pojmom konvergencija.

(Konvergencija (lat.). 1. Međusobno približavanje; sličnost, podudarnost osobina.)

Matematičko svojstvo niza ili reda da teži nekoj konačnoj → graničnoj vrijednosti; svojstvo dvaju ili više pravaca da se sastaju u nekoj točki.

Lingvističko približavanje među jezičnim strukturama (jezicima) kao posljedica (dugotrajna) jezičnoga dodira – npr. među balkanskim jezicima.

Činjenice nameću zaključak.

Aproksimiramo budućnost metodom tangenti krećući se pravcem kakav je bio do sada. Zato sam dobio potpore za autore koji kontinuirano dobivaju potpore u Frakturi.

Koeficijent pravca korigira se s činjeničnim stanjem koje će se dogoditi sutra.

I on je predvidljiv. Intervencija nakladnika može dovesti do pada ili diskontinuiteta frakture i ostalih i vraćanje u prirodne procese.

Činjenice nameću zaključak.

Ljudi nisu svjesni gdje ih neke rečenice mogu odvesti.

I na kraju zaključak. Onaj koji je dobio potporu prošle godine, dobit će i ove. Onaj kome su kupili knjige ove godine, kupit će i sljedeće. Da je situacija prirodna i da nema neprirodne snažne sile Vijeća za knjigu i nakladništvo, onda bi vrijedilo i pravilo: “Tko je dobio prošle godine neće dobiti sljedeće godine.“ Međutim, situacija je jasna. Tko je dobio prošle godine dobit će i ove i sljedeće, jer neprirodna sila djeluje na krivu i pokušaj traženja nule uvijek završava u jednoj točki koja nije nula.

Jednostavnim rječnikom: Tko je bio ovca prošle godine bit će i ove. Tko je bio ovca ove godine bit će i sljedeće. Ali da nije sile Vijeća za knjigu i nakladništvo i konstante, onda bi vrijedilo pravilo: „Tko je bio ovca prošle godine neće biti ovca sljedeće godine.“ Znači, Vijeće treba ukinuti, konstanta treba postati promjenjiva.

Otkup treba ukinuti.

Potporu ostaviti samo za knjige iznimno važne za Hrvatsku.

Sve treba prepustiti slobodnom tržištu.

Ovo je neprirodna situacija kojom se koriste oni koji dobivaju ekstremne iznose potpora i otkupa samo zato što su medijski eksponirani.

Zbog toga će se sve u bliskoj budućnosti urušiti. Nitko nije lud da čita nešto što je nečitljivo. Činjenice nameću zaključak, još jednom.

Ako hoćete potpore i otkupe, onda izaberite autore koji to dobivaju, bez obzira na vrijednosti njihovih dijela, koja mogu biti dobra, ali mogu biti i loša. Ovo je drugo izvjesnije, jer stanje čitanosti medijski eksponiranih značajno manje, od onih dječjih važnih za nacionalnu strategiju čitanja, koja će, ako se provede kako valja, sigurno dovesti do rasta čitanosti čak i onih medijskih eksponiranih, koji će tada biti izloženi stvarnoj i istinskoj kritici onih odgojenih kritičkih čitača ma koliko bili izvikani. To je jedini put da se vratimo stvarnom i točnom traženju nule funkcije tangentom. Koja će pokazati istinitost stvarnog čitanja.

Matematika može objasniti sve. Pišite svoje fabule, ali algoritmi vas dokazuju ili pobijaju.

I na kraju…
Ministarstvo zna što nitko ne zna, ali ne zna što svi znaju.

All you need is love.